Cyclus 3

Cyclus 3:  10 dagen

Verdere verdieping theorie en praktijk: aanvullende technieken, shiatsu bij specifieke problemen,…

Examen:

Voorwaarde: minstens 90% aanwezigheid tijdens de lessen en eindwerk met minimum 25 behandelverslagen.

Praktijk/mondeling + theorie.

Kostprijs: 1300 euro + extra kost examen (externe examinator)