Shiatsu

Wat is shiatsu?

Shiatsu is een Japanse vorm van massage die zijn oorsprong vindt in de eeuwenoude traditie van Oosterse geneeswijzen en als doel heeft lichaam en geest in optimale conditie te houden.  Sinds de jaren ’80-’90 is men deze techniek met succes ook beginnen toepassen op paarden en andere dieren.

“Shi”-“atsu” betekent letterlijk “vinger”-“druk”.  Het is een diepgaande holistische behandelwijze, gebaseerd op het idee dat onze vitale levenskracht of Ki door bepaalde kanalen of energiebanen/meridianen in ons lichaam stroomt.  Er wordt gewerkt met palm- en duimdruk op de meridianen, aangevuld met strekkingen en rotaties.

Shiatsu stimuleert in de eerste plaats het zelfgenezend vermogen van het lichaam.  Het brengt onevenwicht weer in balans, wat zowel de levenskwaliteit van het paard ten goede komt, alsook de relatie met de ruiter positief kan beïnvloeden.

Shiatsu kan preventief toegepast worden of als complementaire behandeling om genezing te helpen bevorderen.  Het vervangt in géén geval de diagnose of behandeling van de dierenarts.

Doel

  • relaxatie: lichaam en geest komen tot rust, een basisvoorwaarde voor herstel
  • deblokkeren: gestagneerde Ki wordt opnieuw in beweging gebracht
  • herstel van het natuurlijk evenwicht: vrije doorstroming van Ki

Werking

Shiatsu werkt in op 4 niveaus die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

  • fysiek
  • emotioneel
  • mentaal
  • spiritueel

Shiatsu heeft effect op de spieren en pezen, de huid, de bloedcirculatie, de ademhaling, het lymfesysteem, de spijsvertering, het zenuwstelsel, het hormonaal stelsel en de immuniteit.  Dit komt de soepelheid, het recuperatievermogen en de prestaties van het paard ten goede.

Shiatsu kan bijdragen tot het welzijn van het paard op emotioneel en mentaal vlak door enerzijds rust te brengen bij stress, onrust, gedragsproblemen, gebrekkige concentratie, angst…  Anderzijds brengt shiatsu nieuwe vitaliteit bij vermoeidheid, lusteloosheid of lethargie.

Vaak is er tijdens en na de eerste behandeling al een duidelijke respons merkbaar bij het paard.

Toepassing

Bij allerhande fysieke, gedrags- en emotionele problemen/trauma’s of gewoon preventief om in goede conditie te blijven.

In sommige “uitzichtloze” situaties kan shiatsu een belangrijke ondersteuning zijn en soms zelfs nog aanzienlijk de levenskwaliteit van het paard verbeteren.